Individuele therapieën

In de behandeling wordt er samen met je gezocht naar onderliggende oorzaken van problemen. Als helder wordt wat de oorzaak is, kan er een gepast behandeltraject ingezet worden. Soms werkt het voldoende helend om te praten over bepaalde problemen waarbij verbanden met de klachten gelegd kunnen worden.

Op het gebied van individuele therapieën hanteer ik de volgende behandelwijzen:

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij deze gebeurtenissen interpreteert. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen met de therapeut dien je te ontdekken hoe de ‘foute’ denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk kom je tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.

Schematherapie wordt ingezet als je bepaalde hardnekkige patronen niet kan veranderen. Als eerst wordt onderzoek gedaan om de belangrijkste schema’s, of patronen, op te sporen.
De oorsprong van deze patronen wordt doorgronden en door middel van bepaalde technieken, gaat op een dieper niveau gewerkt worden aan verandering van de patronen. De therapeut richt zich op het “gezonde” deel van de cliënt – de vroegere, onaangepaste patronen worden zoveel mogelijk afgezwakt en de gezonde kant van de cliënt wordt opgebouwd. De cliënt zal langdurig bestaande levenspatronen beter begrijpen en hierdoor, veranderen.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen of een negatief zelfbeeld. Voor verdere informatie, of om een filmpje te zien over hoe EMDR werkt, kan je kijken op de website van de EMDR vereniging.
EFT (Emotion Focussed Therapy) richt zich vooral op het ondervinden wat emoties zijn en hieraan gekoppeld het leren ontwikkelen van emotionele intelligentie. Door in gesprek te komen over jouw gevoelens en gedachten, onderzoek je jouw problemen en ontdek je hoe je hierin verder kunt komen. Een mooie verdieping op de cognitief gedragsmatige aanpak.
Neem nu contact op
Bekijk de tarieven