Klachtenregeling

Heb je onvrede of een klacht? Probeer in eerste instantie dit met mij te bespreken. Als dit te moeilijk is, kan het misschien helpen om het op te schrijven en de notitie aan mij te geven. Mogelijk ontstaat op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem op te lossen.

Lukt dit niet, of komen we er samen niet uit, dan kun je gebruik maken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede, en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. De klachtenfunctionaris is te vinden bij de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten. Als je contact opneemt met eentje ervan, laten zij de klachtenfunctionaris vervolgens contact met je opnemen.

Psychologenpraktijk In Balans is aangesloten bij het NIP, het NVPA, het RBCZ en het SCAG.

Neem nu contact op