Tijdens de drukbezochte pauze bij een theatervoorstelling denk je alvast wat stoelen vrij te houden terwijl jouw gezelschap voor de drankjes zorgt. Maar meerdere mensen hebben blijkbaar hetzelfde idee met de stoelen en uiteindelijk lijkt het uit te monden op een strijd der zitplaatsen.

Herkenbaar? Dit overkwam mij gisteravond bij de schouwburg maar ik zie het vaker gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan een vol terras waarbij iedereen op zoek gaat naar die ene vrije tafel. Gisteren leken ogenschijnlijk nette dames te veranderen in heuse strijdlustigen die niet aarzelen in het willen bereiken van hun doel.

En wat maakt dat het sommige mensen steeds lukt om die ene vrije tafel te bemachtigen, terwijl anderen steeds net te laat zijn? Of zich makkelijker gewonnen geven?
Het antwoord op deze vraag is vast uit verschillende hoeken te verklaren. De historicus zal het hebben over het oerinstinct zoals bij de vroegere jagers en verzamelaars. Maar laten we het vanuit een psychologisch perspectief bekijken, en dan met betrekking tot assertief gedrag:
Assertiviteit heeft te maken met het opkomen voor jouw eigen belangen, zonder de ander uit het oog te verliezen. Zijn strijdlustige dames assertief? Dat zou best kunnen, maar wat gebeurt er als twee dames tegelijkertijd assertief een stoel willen claimen? Gaan ze het probleem samen oplossen? Dan zijn ze zeer assertief bezig. Ze zoeken naar oplossingen voor beide partijen. Maar worden ze boos en vals? Dan is er eerder sprake van agressie. Een agressief persoon stelt zich dominanter op ten opzichte van de ander. En als iemand agressief wordt, is het moeilijker om assertief te reageren. De sub-assertieve persoon deinst terug, terwijl de assertieve persoon misschien ook agressief wordt.

Gisteren kwam ik een agressieve dame tegen. Ik probeerde assertief te blijven in plaats van terug deinzen maar dat was niet makkelijk! Ik had er last van maar daar schrijf ik een andere keer over. Hoe stellen wij ons op ten opzichte van anderen en welke gedachten sturen ons hierbij? En misschien is het voor jou de volgende keer nog leuker om “mensen te kijken” als je ergens op een vol terras zit 🙂