Workshops & groepsbehandelingen

Tijdens workshops & groepsbehandeling wordt er samen gezocht naar onderliggende oorzaken van problemen. Als helder wordt wat de oorzaak is, kan een gepast behandeltraject ingezet worden. Soms werkt het voldoende helend om te praten over bepaalde problemen waarbij verbanden met de klachten gelegd kunnen worden.

Voor workshops & groepsbehandelingen hanteer ik de volgende behandelwijzen:

Hoe de medewerker zich voelt is van invloed op het bedrijfsresultaat. Je bent productiever als je je goed voelt. De tijdige onderkenning en goede begeleiding helpt u ziekteverzuim te voorkomen en te verminderen. Om verzuim te verlagen bied ik een burn-out preventietraining aan.

Voor wie is de training bedoeld?
* Voor de werknemer die vanwege welke reden dan ook, ontevreden is met of op zijn werk en daardoor tegen ziekmelding aanzit
* Voor de werknemer die thuis problemen heeft en deze meeneemt naar de werkvloer en daardoor niet goed functioneert.
* Voor de werkgever die wil investeren in zijn medewerkers en daardoor meer toewijding en motivatie kan verwachten. Een betere werksfeer, grotere productiviteit en meer belangstelling voor het bedrijf.

De training wordt gegeven in groepjes van maximaal tien personen per keer. Er wordt een vragenlijst op voorhand ingevuld om persoonlijkheidskenmerken en mate van stress te meten. In de training zal worden stilgestaan hoe spanningsklachten te verminderen, hoe om te gaan met mogelijk toegenomen belasting op het werk, en hoe om het lichaam weer in een gezond evenwicht te brengen. De cursist zal leren luisteren naar zijn/haar eigen lichaam, en zich bewust worden van de eigen belastbaarheid. Het beoogde resultaat van de training is om bewust te worden van eigen krachten om ziekteverzuim te voorkomen.

De training wordt op locatie gegeven. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Anne-Geertje Woutersen (06-51307966).

In de huidige maatschappij wordt er veel van een werknemer gevraagd. Werkdruk geeft stress en stress geeft verzuim. Om verzuim tegen te gaan en werktevredenheid te herstellen wordt een burn-out preventie training aangeboden voor particulieren.

De training wordt gegeven in groepjes van maximaal tien personen per keer. Er wordt een vragenlijst op voorhand ingevuld om persoonlijkheidskenmerken en mate van stress te meten. In de training zal worden stilgestaan hoe spanningsklachten te verminderen, hoe om te gaan met mogelijk toegenomen belasting op het werk, en hoe om het lichaam weer in een gezond evenwicht te brengen. De cursist zal leren luisteren naar zijn/haar eigen lichaam, en zich bewust worden van de eigen belastbaarheid. Het beoogde resultaat van de training is om bewust te worden van eigen krachten om ziekteverzuim te voorkomen.

Voor wie is de training bedoeld?
* Heb je al een tijdje een onbestemd gevoel, een gevoel dat er iets knaagt? Vage gezondheidsklachten zoals vermoeidheid en concentratieproblemen? Hoofdpijn?
* Heb je slaapproblemen? Pieker je veel?
* Ervaar je last van stress? Werkdruk? Ben je ontevreden op je werk of zijn er problemen thuis? Zit je tegen een ziekmelding aan?
* Eis je veel van zichzelf? Ben je perfectionistisch van aard? Heb je moeite met “nee” zeggen?
Als je je herkent in een aantal van de bovenstaande punten, dan zou je wellicht baat hebben met het volgen van een burnoutpreventietraining.

De training wordt twee keer per jaar in Tilburg aangeboden. De eerstvolgende training in Tilburg zal starten in mei 2016. Aanmelden kan via de site of je kunt contact opnemen met Anne-Geertje Woutersen (06-51307966)

Onder de noemer “assertief gedrag” valt voor jezelf opkomen en het durven zeggen wat je voelt, denkt en wilt. Dit op een respectvolle wijze ten opzichte van de ander. Het is niet altijd eenvoudig om je assertief te gedragen. Soms is men bang voor een conflictsituatie, of men voelt zich niet belangrijk genoeg om te zeggen wat hij of zij wil. Of men is juist overheersend in de manier waarop hij uiting geeft aan zijn wensen en gevoelens.

In de assertiviteitstraining zal eerst worden stilgestaan bij het leren herkennen van jouw valkuilen. Hoe kom je over in bepaalde sociale situaties? En hoe voel je je hierbij? Heb je last van angsten en onzekerheden? Of ben je juist te dominant in gesprek met anderen? Van hieruit zal veel worden geoefend met hoe dit gedrag te veranderen. Oefening is hierbij heel belangrijk, ook in de dagen tussen de training door.

De training wordt gegeven in groepjes van maximaal 8 personen. Een training omvat 8 sessies van twee uur en wordt ’s avonds gegeven. Onderdelen die de aandacht zullen krijgen zijn onder andere, hoe om een mening te uiten, kritiek te geven, en nee zeggen. Bij de start van de training ontvang je een map waarin alle theorie en uitleg staat over de verschillende onderdelen.

Heb je hier vragen over, neem gerust contact op door te bellen met Anne-Geertje Woutersen (06-51307966) of via de contactpagina op de site.

Ben je vaak onzeker over jezelf, of over wat je denkt dat anderen van jou vinden? Voel je je minderwaardig? Pieker je veel? Probeer je te voldoen aan de verwachtingen van anderen? Ben je bang om jouw eigen mening te geven? Eis je veel van jezelf?

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij deze gebeurtenissen interpreteert. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

In de cognitieve training wordt uitgebreid stilgestaan bij het leren kijken naar jouw negatieve gedachten, en hoe deze te veranderen. Gewerkt wordt met voorbeelden die je zelf inbrengt. De training vraagt een bepaalde mate van inzet waarbij je veel zal moeten oefenen tussen de sessies door.

De training wordt gegeven in groepjes van maximaal 8 personen. De training omvat vier sessies, waarvan de eerste twee binnen twee weken plaats vinden, en de laatste twee verspreid worden over twee maanden.

Heb je interesse, of verdere vragen, neem gerust contact op via de site, of door te bellen met Anne-Geertje Woutersen (06-51307966)

Neem nu contact op
Bekijk de tarieven